SZCZEGÓŁY PROGRAMOWE

We współczesnym, lawinowo zmieniającym się i konkurencyjnym świecie jedyne źródło przewagi to szybsze uczenie się, entuzjazm, wykorzystanie pełni własnego potencjału i oryginalności, efektywne, twórcze myślenie, siła pracy zespołowej, skuteczna komunikacja i wartościowe związki międzyludzkie.

POKAZUJEMY, JAK ZDOBYĆ TĘ PRZEWAGĘ!

W zakresie treningu pamięci 

1

poznanie nowoczesnych technik uczenia się i wykorzystywanie ich w praktyce szkolnej i zawodowej, pobudzenie synergii obupółkulowej, ćwiczenia koncentracji i uwagi, poznanie zasad Accelarated Learning, rozpoznanie własnych strategii uczenia się, notowanie przy pomocy map myśli (Mind Mapping) i zasady szybkiego czytania, uczenie się w stanie relaksu i zadania przygotowujące do udziału w Memoriadach Szkolnych i Mistrzostwach Polski w Zapamiętywaniu. Główny wątek programowy może być uzupełniony o podprogram „Perfect Student”, adresowany do studentów i uczniów szkół policealnych.

W zakresie treningu wyobraźni

2

ćwiczenia siły skojarzeń, poprawa synergii lewej i prawej półkuli mózgu (powrót do równowagi intelektualnej), podstawy rysunku artystycznego, twórcza wizualizacja, pobudzanie intuicji. Odkrywasz nowe przestrzenie własnego umysłu...

W zakresie rozwoju osobowości, kształcenia umysłu i poznania siebie

3

kształcenia umysłu i poznania siebie w (kontekście stylu i sposobu uczenia się) - opis i ćwiczenia automotywacji;  wynikających z ustalenia własnych ról: systemu wartości i celów życiowych, metody podejmowania lepszych decyzji, budowy wewnętrznego optymizmu, praca z podświadomością i pobudzanie intuicji, rozpoznawanie rodzajów własnej inteligencji i sposoby ich pobudzania, określanie własnego „superzłącza”, profilu własnej osobowości, typu charakteru i stylu myślenia, zasady skutecznego działania i zarządzanie czasem oraz temat - niespodzianka. Szukając wyższych aspiracji tworzysz siebie na nowo; Twoją areną staje się cała planeta! I jeszcze dalej...

W zakresie wypoczynku, treningu ciała i kształtowania sylwetki

4

kształcenia umysłu i poznania siebie w (kontekście stylu i sposobu uczenia się) - opis i ćwiczenia automotywacji;  wynikających z ustalenia własnych ról: systemu wartości i celów życiowych, metody podejmowania lepszych decyzji, budowy wewnętrznego optymizmu, praca z podświadomością i pobudzanie intuicji, rozpoznawanie rodzajów własnej inteligencji i sposoby ich pobudzania, określanie własnego „superzłącza”, profilu własnej osobowości, typu charakteru i stylu myślenia, zasady skutecznego działania i zarządzanie czasem oraz temat - niespodzianka. Szukając wyższych aspiracji tworzysz siebie na nowo; Twoją areną staje się cała planeta! I jeszcze dalej...

PODSTAWY TRENINGU PAMIĘCI

 Etapy i mechanizmy zapamiętywania, zasady Accelarated Learning w praktyce, 7 warunków zwiększenia skuteczności uczenia się (z rozpoznaniem indywidualnych strategii uczenia się). Jak powstają nawyki (właściwego uczenia się).

0