image_part_1344345141196864_edited.png
kapitalludzki_pl_edited.png
ore_logo_edu_bez_adresu_edited.png
enn_logo_gradient_tło-białe-700x318_edit
 
Autorozwój. Pamięć. Jak się uczyć. Jak zapamiętywać. Efektywna nauka. Turnusy dla dzieci.

Od 30 lat inspirujemy

i uczymy jak się uczyć

Nasze cele: ułatwienie dostępu do wiedzy i inspiracji szerokiemu ogółowi społecznemu w zakresie przyspieszonego uczenia się, sprawności i kreacji w myśleniu i wszechstronnego rozwoju osobistego,

włączając się w nurt tworzenia Społeczeństwa Przyszłości.

Aktualności

 

Nauka a COVID-19: 

Jak przetrwać w dobie wirusa?

ARTYKUŁ

Wizualizacja dla zdrowia. Uzdrowienie

przez twórczą, pozytywną wizualizację. 

Wizualizacja, podobnie jak intuicja, to rodzaj myślenia nielogicznego, dzięki któremu, poprzez strumień obrazów generowanych przez wyobraźnię, docieramy do rzeczywistości wewnętrznej, subiektywnej, wywołując korzystne zmiany fizjologiczne. 

Zdrowie. Wizualizacja. Leczenie. Leczenie chorób. Pandemia.