Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

MAREK SZURAWSKI

"Pamięć.

Trening interaktywny" 

Witaj

 

Cieszę się,  że zaglądasz na te strony, bo znaczy to, że przynajmniej przejrzałeś moją książkę i chcesz wiedzieć więcej,  i że możemy w ten sposób  "zacieśnić więzy".  W końcu pisałem tę książkę dla Ciebie, a nie ma niczego przyjemniejszego dla autora, niż wiedzieć jak książka służy czytelnikowi,

i jak jest odbierana.  Co tutaj znajdziesz? Przede wszystkim rozwinięcie tych wątków, na które nie starczyło miejsca w książce,  a więc zapowiadane w książce rozmaite testy i sprawdziany, rozmaite zabawy i dodatkowe ćwiczenia pamięciowe.

Pytania, na które powinieneś odpowiedzieć po lekturze każdego rozdziału
Rozdział I.1. Wyobraźnia a uczenie się
 1. Dlaczego zamiana nowych informacji na obraz lub obrazy przyspiesza i ułatwia zapamiętywanie?

 2. Uzupełnij zdanie: najlepszym nauczycielem są nie wypowiadanie lub czytane słowa, ale ......... osadzone mocno w wyobraźni.

 3. Wymień co najmniej cztery sposoby pobudzenia i ćwiczenia wyobraźni.

 4. Czego dotyczy odkryte przez Leonarda da Vinci prawo "Connessione"?

 5. Co składa się na wzrokowy język myśli?

Rozdział I.2. "Żywe obrazy"
 1. Wymień trzy główne elementy "żywego obrazu"

 2. Na czym polega synestezja żywego skojarzenia?

 3. Czy ciało ma pamięć?

Rozdział I.3. Twoje strategie uczenia się.
 1. Na czym polega uczenie się "konsumpcyjne"?

 2. Co to znaczy kreacja w uczeniu się?

 3. Co składa się na indywidualny styl uczenia się?

Rozdział I.4. Zakładkowa metoda zapamiętywania.
 1. Jak najprościej opisać zakładkę pamięci?

 2. Jakie są najczęściej używane systemy zakładek pamięci i do jakich zadań służą?

 3. Jakie jest najważniejsze pytanie, pozwalające odtworzyć zapamiętaną dzięki zakładce pamięci informację?

 4. W jaki sposób najprościej zwiększyć zasób znanych zakładek pamięci?

 5. Co to jest i co ułatwia zasada "dwóch szczegółów"

Rozdział I.5. Łańcuchowa metoda zapamiętywania.
 1. Co jest najważniejsze w opanowaniu Łańcuchowej metody zapamiętywania?

 2. Kiedy Łańcuchowa metoda zapamiętywania jest najskuteczniejsza?

 3. Co powinieneś robić, aby nie zapomnieć pierwszego elementu zapamiętywanego ciągu?

 4. Jak poradzisz sobie z zapamiętywaniem powtarzających się elementów w ciągu?

 5. Jak będziesz zapamiętywał ciąg elementów abstrakcyjnych?

Rozdział I.6. Technika słów zastępczych.
 1. Jaka jest główna cecha blisko brzmiących słów zastępczych?

 2. Jak system zakładek alfabetycznych może usprawnić wykorzystanie w praktyce Techniki słów zastępczych?

 3. Jak najlepiej zapamiętywać części mowy stosując Technikę słów zastępczych?

 4. Na jakim przykładzie zademonstrowałbyś działanie Techniki słów zastępczych?

Rozdział I.7. Ograniczenia metod mnemotechnicznych.
 1. Dokończ zdanie: skojarzenia słowno-logiczne, mimo, że generalnie słabsze, mogą okazać się jednak bardziej przydatne w zapamiętywaniu informacji....

 2. Co przede wszystkim zwiększa skuteczność posługiwania się metodami mnemotechnicznymi?

 3. Jakich kontrargumentów użyłbyś, przekonując, że metody pamięciowe to żadne "sztuczki"?

 4. Co możesz powiedzieć o uczeniu się długich tekstów na pamięć?

Rozdział I.8. Mapy Myśli.
 1. Jakie główne trzy mechanizmy pracy mózgu uwzględniają Mapy Myśli?

 2. Co ułatwiają i przyspieszają notatki w formie Mapy Myśli?

 3. Wymień najważniejsze zasady tworzenia Mapy Myśli.

 4. W jakich obszarach zastosowań przydają się szczególnie Mapy Myśli?

 5. Jak Mapa Myśli ułatwia wnikliwe słuchanie? Podaj przykład

 6. Dlaczego Mapy Myśli mogą umożliwić pełniejsze widzenie rzeczywistości? Podaj przykład.

Rozdział I.9. Klucz do wszystkiego - cele, misja i wartości.
 1. Cele są wszystkim. Dlaczego?

 2. Jaką rolę odgrywa świadomość celów w zwiększeniu skuteczności uczenia się?

 3. Jak rozumiesz cele cząstkowe?

 4. Jak odróżniasz marzenia od pragnień?

 5. Dokończ zdanie: podświadomość rządzi twoimi przekonaniami, a te biorą się ze świata twoich...

 6. Opisz wybrany algorytm ustalania życiowych celów

Rozdział II.1. Wykorzystanie pełni potencjału
 1. Co to znaczy uczyć się "ciałem"?

 2. Jak rozpoznać mowę własnego ciała? I cielesny kod "tak-nie"?

 3. Jakie elementy składają się na naszą duchowość?

 4. W jaki sposób duchowość może wesprzeć i zwiększyć skuteczność uczenia się?

Rozdział II.2. Optymalne strategie uczenia się.
 1. Co składa się na indywidualne strategie uczenia się?

 2. Jakie są główne fazy skutecznego uczenia się?

 3. Kiedy uczysz się źle?

 4. Czego się nie uczysz?

 5. Dlaczego się nie uczysz?

 6. Wymień przynajmniej dwie "korzyści" ze słabej pamięci

Rozdział II.3. Nowoczesne techniki pracy umysłowej
 1. Jakie są główne komponenty systemu Accelarated Learning?

 2. W jaki sposób pobudzisz poszczególne kanały systemu?

 3. Wymień i opisz pokrótce sześć zasad "mądrego" czytania.

 4. Jaka główna zasada rządzi "uczeniem się równoległym"?

Rozdział II.4. Ucz się w stanie relaksu
 1. Wymień trzy podstawowe metody/podejścia do walki ze stresem.

 2. Opisz podstawowe ćwiczenia oddechowe, zmniejszające nepięcie.

 3. Opisz główne zasady "diety mentalnej".

 4. Co składa się na "profilaktykę stresu"?

 5. Co zwiększa twoją odporność na stres?

 6. Jak dawać sobie radę ze stresem edukacyjnym?

 7. Jak zwalczać depresję?

 8. Jak najlepiej mógłbyś teraz zadbać o siebie?

Rozdział II.5. Środowisko, sprzyjające twórczej pracy uczącego się mózgu
 1. Co powinno inspirować w twoim otoczeniu?

 2. Jakie elementy odprężające możesz stworzyć w swoim otoczeniu?

 3. Co poprawia koncentrację?

 4. Jaki jest największy sekret udanych relacji z innymi?

Rozdział II.6. Miej odpowiednie zasoby
 1. Jak możesz zadbać o energię fizyczną?

 2. Jak powinieneś ustalić swoją zdrową dietę?

 3. Jakie zasady rządzą dobrym wypoczynkiem?

 4. Co przede wszystkim daje Ci energię psychiczną?

 5. Jakie walory osobowości i cechy charakteru sprzyjają lepszemu uczeniu sie? Jak możesz nad nimi pracować?

 6. Co rządzi kształtowaniem nawyków i przyzwyczajeń?

 7. Jak rozumiesz paradygmat? Kiedy będzie właściwy?

 8. Jak powinieneś zarządzać sobą w czasie?

Rozdział II.7. Techniki wspomagające

Opisz istotę:

 1. Organicznej metody studiowania

 2. Metody indeksowania danych

 3. Własnej kartoteki wiedzy

 4. Dlaczego Antoni Padewski uważany jest za "świętego od pamięci"?

 5. co chodzi w metodzie "zamiany głów"?

 6. Opisz główne kroki, prowadzące do zapamiętania snu.

 7. Wymień kilka praktycznych "przypominaczy" i podaj przykłady ich wykorzystania.

LOKOMOTYWA NUMER 4268

Poświęć  chwilę i postaraj się zapamiętać cały tekst o lokomotywie przedstawiony poniżej:

Jak zapamiętujesz liczby? Jak sobie radzisz z informacjami liczbowymi, pod zalewem których żyjemy w dzisiejszej rzeczywistości? Więcej piszę o tym w książce „Pamięć. Trening interaktywny” i na platformie dla czytelników, ale posłuchaj za chwilę, co w tej materii radzi Szwejk, niezapomniany bohater książki Jarosława Haszka. Jest raczej niemożliwe, aby pan Haszek, żyjący na przełomie XIX i XX-go wieku znał
Główny system pamięciowy, czyli zakładki liczbowe, ale może i dobrze, bo dzięki temu powstał jeden z najzabawniejszych fragmentów „Przygód dobrego wojaka Szwejka”. Oto jaką historię opowiada Szejk swojemu sierżantowi, aby unaocznić mu sztukę zapamiętywania liczb:


...Więc inspektor szlaku wezwał maszynistę do kancelarii i mówi: „Na szesnastym torze jest lokomotywa nr 4268. Ja wiem, że pan nie ma dobrej pamięci do liczb, a gdy się panu jakiś numer wypisze na kartce, to pan kartkę gubi. Skoro więc ma pan taką słabą pamięć do liczb, to proszę uważać, a ja panu dowiodę, że to bardzo łatwo zapamiętać sobie jakąkolwiek liczbę. Patrz pan: lokomotywa, którą ma pan odstawić do Łysej nad Łabą, ma nr 4268. Więc baczność: pierwsza cyfra – czwórka, druga – dwójka. Możesz pan już zapamiętać 42, to jest dwa razy dwa, o ile bierze się rzecz od dwójki, albo też mamy 4 podzielone przez 2, równa się dwom i znowuż masz pan 4 i 2 obok siebie. A teraz, tylko nic się pan nie bój, ile to będzie dwa razy cztery?

Osiem, nieprawdaż? Więc wbij pan sobie w pamięć, że ósemka z tej liczby jest ostatnią
w szeregu. Gdy więc już pan wie, że pierwsza liczba to 4, potem idzie 2, czwarta jest 8, to i trzecią zapamiętać nietrudno, jeśli się sprytnie zabrać do rzeczy. Strasznie to proste, bo chodzi o 6. Pierwsza 4, druga 2, czyli razem 6. Murowane i pewne, że tej szóstki z trzeciego miejsca zapomnieć nie można.  
I oto masz pan liczbę 4268 utkwioną w głowie na zawsze. Albo też może pan dojść do tych samych wyników w sposób jeszcze prostszy...” Fekldfebel przestał palić i wytrzeszczył oczy na Szwejka. Kappe ab! Zamruczał pod nosem, a Szwejk z wielką powagą mówił dalej:
... Więc gdy się od 8 odejmuje 2, zostaje 6. A więc już masz pan 68. Sześć mniej dwa równa się cztery, jest więc i czwórka, czyli 4 – 68, a gdy się wstawi na drugie miejsce dwójkę, to się ma całą liczbę 4268. Można tę rzecz zrobić jeszcze łatwiej, przy pomocy mnożenia i dzielenia, a rezultat jest taki sam. Pamiętaj pan tylko tyle, że dwa razy 42 daje 84. Rok ma dwanaście miesięcy. Odliczamy więc 12 od 84 i pozostaje 72, od tego odliczamy jeszcze raz 12 miesięcy, mamy 60. Szóstka jest już murowana, a zero odrzucamy. Wiemy już 42, 6 i 84. Kiedyśmy już skreślili zero, to skreślimy i tę czwórkę na końcu i znowuż ogromnie jasno i wyraźnie otrzymujemy 4268, czyli numer lokomotywy, którą trzeba odstawić do Łysej nad Łabą. A z dzieleniem sprawa też jest nietrudna. Wyliczam sobie koeficjent według taryfy celnej. Czy panu słabo, panie feldfebel? Jeśli pan chce, to mogę zacząć od general de charge. Fertig! Hoch an! Feuer! E, do pioruna!

Pan kapitan nie powinie był wysyłać nas na takie ostre słońce.  Trzeba lecieć po nosze. Przywołany lekarz stwierdził porażenie słoneczne albo ostre zapalenie opon mózgowych. Kiedy feldfeble odzyskał przytomność, Szwejk, stojąc nad nim, rzekł:
- Muszę to panu dokończyć. Czy pan myśli, panie feldfebel, że ten maszynista to sobie zapamiętał?
Wszystko pomieszał i poplątał, i pomnożył przez trzy, ponieważ przypomniał sobie o Trójcy Bożej...

 
 

Komentarz dodatkowy do webinaru "Czytaj!", z 10.05.20

Tak więc wiesz już, co warto robić przed rozpoczęciem nauki (1),

a o to Tajna broń zawodowców (2).

Co warto zrobić po jej zakończeniu. 
Żeby lepiej utrwalić/zrozumieć czytany tekst,

nową lekcję/wykład pogadaj ze sobą o nowym materiale.

Mogą to ułatwić poniższe pytania i zadania:

 1. Co w czytanym tekście/nowym materiale było najciekawsze?

 2. Co Cię naprawdę zaskoczyło?

 3. Jak mógłbyś się najlepiej bawić, wykorzystując to, czego się dowiedziałeś ?

 4. Co Cię rozśmieszyło?

 5. Co rozzłościło?

 6. Co wydało Ci się głupie?

 7. Co wywołało poczucie niepewności lub zagrożenia?

 8. Co zainteresowało Cię na tyle, że mógłbyś zacząć to robić/wykorzystywać od jutra?

 9. Jeśli zrobiłeś Mapę Myśli (lub tabelę Cornella), odtwórz je z pamięci po 10-minutowej przerwie. Porównaj z oryginałem i uzupełnij braki.

 10. Nauczyłeś się czegoś? W takim razie dokończ zdanie: Aha! Wiem teraz, że …..................... 

  i narysuj to (w 15 sekund). Rysunku nie wyrzucaj.

   

 11. Opowiedz krótko sam sobie albo partnerowi, czego się nauczyłeś (rozbuduj p. 10 powyżej)

 12. Posłuchaj, leżąc w spokojnym, cichym i wygodnym miejscu, „koncertu pasywnego”
  (przynajmniej przez 20 minut – więcej memar15@wp.pl) lub po prostu zdrzemnij się.

 13. To, co napisałeś w punkcie 9 powyżej przedstaw w formie scenicznej, a jeszcze lepiej samą mową ciała. „Zagraj” pantomimę „na temat” (możesz powygłupiać się przed lustrem) lub odśpiewać całość pod prysznicem lub przy goleniu. No dobrze, zamrucz sobie przed snem...

 14. Zadaj przynajmniej jedno pytanie, odpowiedź na które poszerzyłoby twoją wiedzę na dany temat. Potem znajdź odpowiedź (poczytaj, pobuszuj w sieci, pogadaj z kimś). Pytanie i ew. odpowiedź schowaj do teczki „Wyzwania”. Przyda się.

Pamiętaj też, że odtwarzanie zapamiętanego materiału ułatwia i przyspiesza:

 • przypominanie sobie miejsca i czasu, kiedy czegoś się uczyłeś. Lub wręcz zakładanie tego samego ubrania, biżuterii, używanie tego samego długopisu, perfum/wody kolońskiej; nawet usiądź w podobny sposób, powtarzaj podobne gesty, itp.

 • próba rekonstrukcji tekstu w myślach,

 • przeglądanie notatek (zwłaszcza Map Myśli).

 

Ja się nie starzeję, ja się rozwijam!

Younger next year!
 

To, czy dożyjesz setki (czego oczywiście bardzo życzę) jest raczej poza twoją kontrolą, ale na to, jak i w jakiej kondycji będziesz wtedy żył – wpływ już masz.  Twoja ostatnia „trzydziestka” nie musi upływać pod znakiem pokracznej (budzącej litość) otyłości, bolących stawów i postępującej apatii. Możesz uniknąć tzw. „normalnego starzenia się” i wejść w swoje późne lata nie tylko z wdziękiem, ale prawdziwą radością. Jak? Bez względu na to, ile masz w tej chwili lat, możesz żyć długo i szczęśliwie,

i w świetnej kondycji. Bez względu na to, ile masz w tej chwili lat, możesz żyć długo i szczęśliwie, i w świetnej kondycji psychofizycznej, jeśli:

1. Będziesz ćwiczył (dotleniał się i umięśniał) sześć razy w tygodniu

(do końca życia...).


a. przez cztery dni angażuj się w łagodny (45-60 min) aerobik;

zwykły rower jest świetny. Godne polecenia są również ćwiczenia z cyklu qi-gong lub tybetańskie (bez żadnych konotacji religijnych czy filozoficznych).


b. przez dwa dni wykonuj intensywniejszy trening siłowy (z obciążeniem).

Też (docelowo) przez godzinę (dla pań wystarczy więcej basenu na przykład albo kilka minut skakanki z obciążeniem, na kostkach lub nadgarstkach, ew. energiczny nord-walking z cięższym plecakiem)*.

Uwaga: zanim zaczniesz (a) i (b), koniecznie skonsultuj program z lekarzem.


2. Nie zaniechasz pracy nad sobą, nad swoim rozwojem i realizacją marzeń, dzięki czemu zaznasz znowu uroków młodości i doświadczysz radości pełnego, dojrzałego i świadomego życia.  A jeśli odkryjesz przy tym swoją pasję i jej się poświęcisz – tym lepiej!


3. Będziesz wydawał mniej niż zarabiasz (stres związany z finansami bywa zabójczy). Przypomnij sobie szybko wzór na procent składany. Wiem, że to się łatwo pisze, ale...


4. Przestaniesz jeść „śmieci” (całą tą chemię, fast-foody i to, co Ci szkodzi) i generalnie będziesz
jadł mniej. Zadbaj o więcej biotyny (jaja, tłuste ryby morskie, awokado, maliny…), nienasyconych kwasów tłuszczowych, więcej probiotyków (kiszonki, kalafior, kambucza – nie za dużo,) i więcej przeciwutleniaczy (zielone warzywa liściaste, jagody).

Jeśli sprowadzisz to wszystko po prostu do „diety śródziemnomorskiej – super!..


5. Ułożysz plan, jak „odejść z uśmiechem”, w zgodzie ze sobą, ludźmi, światem i panem Bogiem (kimkolwiek by dla ciebie był). Dąż do mistrzostwa osobistego. Wybacz banały, ale jeśli skrzywdziłeś – napraw zło, nie oddałeś – pokłóciłeś się - przeproś, oddaj, dąż do zgody, wszedłeś na złą drogę, zabałaganiłeś – zawróć lub posprzątaj. Zawsze możesz. Przede wszystkim
PRZEBACZ, sobie i innym, i znajduj jak najwięcej powodów, aby być wdzięczny. Żyj porządnie, w spokoju sumienia. Z wielu sposobów na redukcję stresu – największego zabójcy XXI. wieku – ten jest najskuteczniejszy.


6. Jak tylko możliwe będziesz starał się służyć ludziom i światu. Pomagaj innym (najlepiej, żeby
nie wiedzieli, że to Ty…). Zadbaj o wnuki, ucząc ich czegoś. Nienachalnie przekazuj wiedzę i doświadczenie. Zostań czyimś mentorem. Wspieraj, doradzaj. Działaj na rzecz czegoś. Korzyść -
uboczna: troska o innych zwiększa odporność. I poziom szczęścia.


7. Będziesz utrzymywał i pielęgnował bliskie, wspierające relacje z ludźmi. Zwłaszcza bliskimi. Szczęśliwa rodzina i przyjaciele to największy skarb! Pamiętaj, że jak świat długi i szeroki ludzie zawsze szukają trzech najważniejszych rzeczy: miłości, bezpieczeństwa i uwagi - poczucia, że są ważni, że ich istnienie coś znaczy. Relacje rodzinne, przyjacielskie są życiodajne. Poza wszystkim wysiłek,| który wkłada się w budowanie dojrzałych związków międzyludzkich, chroni przed grubszymi, moralnymi wpadkami. A ostatnie badania (2017) wykazują, że samotność – zmora XXI wieku - skraca życie częściej niż cukrzyca.


8. Zawsze będziesz pamiętał o zasadzie: przestajesz się bawić nie dlatego, że się starzejesz, ale starzejesz się, bo przestałeś się bawić…

Śmiech to zdrowie – ludzkość to wie od prawieków.


9. Będziesz się czegoś uczył, nawet pozornie niepotrzebnego. Podstaw rachunku różniczkowego, języka maltańskiego, gry w szachy, brydża, garncarstwa, makramy… Stałe uczenie się to kolejne
źródło młodości. I szczęścia...


10. Nie zaniedbasz kontaktu z naturą. Relaksuj się na spacerze, na łące, w lesie, parku, patrz na chmury, słuchaj ptaków, podziwiaj drzewa… Stosuj możliwie najczęściej zasadę „Zatrzymaj się, rozejrzyj i posłuchaj”. Pamiętaj również, że relaks to odpowiednio długi sen. Wysypiaj się! Wypoczywaj zanim się zmęczysz…

*Jeśli jest ci trudno albo twoja kondycja „wyjściowa” jest naprawdę kiepska, zacznij od kilkuminutowych spacerów, w umiarkowanym tempie. Ale codziennie. Dąż do trzech kwadransów, zwiększając stopniowo intensywność marszu. Wykorzystuj przy tym starorzymską metodę „solvitur albulando” (rozwiązuj chodząc). Spaceruj i myśl nad jakimś problemem, zadaniem, decyzją, rozważaj możliwości – będziesz zdziwiony, jak szybko coś wartościowego przyjdzie ci do głowy...

"KOŁO MŁODOŚCI"

Na kartce formatu A4 narysuj koło o dość dużej średnicy, od środka poprowadź 10 promieni,
dzieląc obwód na 10 równych części. Każdy promień podziel na 10 odcinków i ponumeruj je licząc od
środka. Teraz przeczytaj raz jeszcze powyższy 10-punktowy program „Młodszy za rok” i na stosownym promieniu (poczynając od pierwszego) zaznacz w jakim procencie ( skali 0-10) realizujesz obecnie dane działanie.

Połącz teraz odcinkami prostymi wszystkie punkty na poszczególnych promieniach.

Jaką figurę widzisz? Jeśli jest zbliżona do pełnego, oryginalnego koła - brawo! Trzymaj tak dalej! Jeśli
przypomina bardzo nieregularny wielokąt, masz coś do zrobienia. Zacznij od „najkrótszego boku”
(najbardziej zaniedbanego)… Najlepiej od zaraz!! Jak? Zastosuj „technologię kaizen”. Rozważ, jaki
mały, niemal niedostrzegalny krok mógłbyś zrobić już teraz, dzisiaj, aby poprawić sytuację?

I zrób go. A jutro następny, i następny.

„Ja się nie starzeję, ja się rozwijam”.

Program dla seniorów (60+), online.Codzienne, proste, nie czasochłonne i nie męczące zadania i ćwiczenia, ze stałą konsultacją internetową, cotygodniowym Skype’em, serdecznością i troską.

Aby żyć lepiej i ładniej.

słoń logo_edited.png

Masz jakieś pytania?

0