MAREK SZURAWSKI

"Pamięć i intelekt" 

Witaj

Cieszę się,  że zaglądasz na te strony, bo znaczy to, że przynajmniej przejrzałeś moją książkę i chcesz wiedzieć więcej,  i że możemy w ten sposób  "zacieśnić więzy".  W końcu pisałem tę książkę dla Ciebie, a nie ma niczego przyjemniejszego dla autora, niż wiedzieć jak książka służy czytelnikowi,

i jak jest odbierana.  Co tutaj znajdziesz? Przede wszystkim rozwinięcie tych wątków, na które nie starczyło miejsca w książce,  a więc zapowiadane w książce rozmaite testy i sprawdziany, rozmaite zabawy i dodatkowe ćwiczenia pamięciowe.

 

Dokończ – zapisz wybrany cytat i podaj autora. Link do pliku zawierającego odpowiedzi znajduje się na końcu. Więcej informacji - homo21@wp.pl

1. Świat nie jest piłką footbolową, świat .................................
2. Jaki język - taki...............................
3. Kto jest poeta, ten ........................
4. Zielono mam w głowie............................
5. Co do twojej głowy, bratku, chyba chirurg co poradzi, ...........................
6. Zaufanie się zdobywa, .............................................
7. Giną dobre prawdy w braku ....................................
8. Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego ..............................
9. Ehej! ...dałbym ja Szwabom, żebym tak.............................................
10. A kto się kocha w czytaniu, bywa ......................................................
11. Zgoda małe rzeczy mnoży, niezgoda ...................................................
12. Historia ludzkości zaczęła się od obrazków .........................................
13. Błogosławieni, którzy w czasie gromów ................................................
14. Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem .............................................
15. Czucie i wiara silniej mówi do mnie, ...................................................
16. W słowach tylko chęć widzimy,............................................................
17. Odpowiednie dać rzeczy.......................................................
18. Ha! Zawsze się człowiek uczy, .....................................................
19. Przeszłość - to jest dziś, tylko ...........................................................
20. Chodząc po ziemi, trzymać .............................................................
21. Wolnoć Tomku ..........................................................................
22. Kto po nasze głowy przyjdzie, ten.....................................
23. Trzech rzeczy potrzebuje moja odwaga, a to: .............................................
24. Któryś filozof starożytny powiada: "Jak nie ty Kachne, ................................
25. Jadłem nieraz, ......................................................
26. Autorów - sądzą ich dzieła, nie - ........................................................
27. Cóż wiesz o pięknem? .........................................................
28. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani.............................................
29. Nie umiemy się różnić ......................................................
30. Wygłaszanie zdań i opinii przyjętych przez ogół wpływa..................................
31. Bo czasem, wiarę, o głodzie lepszy żywot na ..................................................................
32. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko,.................................
33. O zieleni ..............................................................................
34. Wspólnik: ten, który właścicielowi ................................................
35. Rzeczą czujności jest wyrażać ....................................................
36. Bądź oszczędnym, abyś ................................................................
37. Życie można przejść albo .........................................................................
38. Zwolennicy zdrowego rozsądku ...........................................................
39. Bo to zawsze jest najgłupsze, kiedy...........................................................
40. Bo piękno na to jest, by zachwycało, do pracy - praca,......................................
41. Do pracy są zwykłe dzionki, a .......................................................................
42. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, ..............................................
43. A kto orze, ten ..............................................................
44. Choćbyś gwiazdy znał na niebie, jeszcze ...................................................
45. Kto wiele widział, kochał, cierpiał ...............................................................
46. Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale ................................................
47. Natura jest naga, więc ............................................................................
48. Wiem, szlachetniej jest ginąć, ................................................................
49. Minęły czasy szczęśliwej prostoty, trzeba .........................................
50. Prawdziwa cnota ................................................................
51. Nie nowina, że głupi ...............................................................
52. Wiesz dlaczego dzwon głośny? Bo .....................................................
53. Dobrze czyni, kto zawżdy z dobrymi obcuje, ..............................................
54. Chciałem wszystkim dogodzić .......................................................................
55. Bo mi ojciec mówił: Synu, ..............................................................................
56. Wietrzyk z krzaczka liść strąca... Patrzą, ...................................................
57. Daruj, lecz nie daj sobie wziąć, gdyż ..............................................
58. Dowodem istnienia potwora są .......................................................
59. Lepsza zwada na dworze, niźli .............................................................
60. Kto się waha, ten ..............................................................................................
61. Im dzieło bliższe celu, tym ...................................................................................
62. Płytkim ludziom zawsze najmądrzejsze ..........................................................
63. Nic tak nie boli jak ...................................................................................................
64. Gdzie zmarł krzyk: pro patria mori! Tam ......................................................
65. Nie można uratować nikogo, ............................................................................
66. Ze słabością łamać ........................................................................................
67. Tam sięgaj, gdzie .................................................................................................
68. Im mniej mamy skłonności do męczeństwa, ..................................................
69. Samotności! Do ciebie biegnę .......................................................................
70. Boś znad Niemna, boś ........................................................................................
71. Każdy z was mógłby samotny, więziony, .........................................................
72. W świecie każda rola jest dobra, byle ....................................................................
73. Głupi, kto się bez serca i bez sił junaczy, kto.......................................................
74. Są epoki, w których nie gmachy się budują, ale........................................................
75. Nikt tej prawdy nie ukryje, że ............................................................................
76. Kto kraj swój kocha i Boga się boi, .................................................................
77. Lepiej jest sto łez otrzeć, niż ............................................................................
78. Tego, który działa w ciszy, ...............................................................................
79. W Boga wierzą tylko ludzie, ............................................................................
80. Wolni ludzie! tworzyć czas! ...............................................................
81. Po to i ma szlachta krew, aby........................................................................
82. Teraz tacy tylko otrzymują nagrody, którzy................................................
83. Sklepu z rozumem nie założysz, .....................................................................
84. Smoła tak nie przylega do szaty, jak .............................................................
85. Póki fantazja nie zginie, póty.............................................................
86. Jedzą, piją, lulki palą, ........................................................................
87. Ach, musimy być winni, kiedy .............................................................
88. Szczęście daje nie mienie, lecz ...................................................................
89. Dobrym wszędzie dobrze będzie, a ...........................................................
90. Naród zawsze jest narodem, gdy....................................................................
91. Tak więc żyłem wśród igraszek,.................................................................
92. Litość jest to uczucie równie przykre dla...................................................
93. Nie wina, ale kara następująca po zbrodni.............................................
94. Człowiek dopóty nie dba o groby, .......................................................
95. Wino robi człowieka ............................................................................
96. Najdłużej idzie list, .............................................................................
97. Mędrzec Pański powiada: "Ten się drapie, ...............................................
98. Przecie gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi, ...........................................
99. Sztuka wojenna także na .................................................................................
100. Jeśli zapomnę, to od psa oczu pożyczę, bo ...............................................
101. Bo nas sam pan uczył temu: ........................................................................
102. Bo ci najlepszy zysk mają, ..........................................................................
103. A zły to pamięta, ........................................................................................
104. Bowiem takie rozumy najwięcej słynęły, ..................................................
105. Na tym świecie wątpienie .............................................................................
106. W wielkich rzeczach nie z myśli, ..................................................................
107. Biada, stokroć biada! Kto Boga .....................................................................
108. Racje mogą być liczne - lecz ....................................................................                                 
109. A to zwykle po miastach - potwarz i obłuda. A źródłami ........................................
110. U łotrów to już taki narów ........................................................................................
111. Jeszczeć nie to mistrz, co robi z nowego, więtszy ........................................................
112. Słaby to rycerz, co tego paducha ................................................................................
113. Złoto wnet zbłaźni burmistrza i rajcę, ................................................
114. Patrząc na świat pomni na to, iż .......................................
115. Człowiek zwycięży ..........................................
116. Pokojem myśli i powagą ciała
117. Kto się poświęcił dla dobra ludzi, powinien ..................................................
118. Mędrca - mówią - zdobi ....................................................................................
119. Głupstwo jest wielkie jak morze, .......................................................................
120. Nie trzeba przywiązywać się do wyrazów, ale .........................................................
121. Prawdziwy przyjaciel jest zwierciadłem, .............................................................
122. Reumatyzm już jest, a ..................................................................................
123. Siłę człowieka mierzy się ...............................................................................
124. Rzeczywistość jest z tej samej........................................................................
125. A ja wam mówię, że Bóg też ................................................................................
126. Człowiek tęskni najwięcej za tym, ................................................................................
127. Święta miłości kochanej ojczyzny, ..............................................................................
128. Nic tak nie łagodzi rany psychicznej jak ..............................................
129. Jest tradycja i obowiązek ..................................................................................
130. Człowiek nie powinien używać dwóch wyrazów: .........................................................
131. Nie wolno się gniewać. Gniew jak ................................................................................
132. Kto baśń zrozumie i wedle niej żyć będzie, .................................................................
133. Straszliwy to błąd, gdy.......................................................................
134. Od głupich sam się człek obroni, od ..............................................................
135. Złe zasady są niebezpieczniejsze od .....................................................................
136. Narody niczym innym nie umierają, tylko ..............................................................
137. Rozum może fałsz oczywisty ..................................................................................
138. Nędza i ucisk częstokroć bywały .....................................................................................
139. Polacy nigdy nie zginą jeśli zechcą tylko zrozumieć .......................................................
140. W zaciszu domowym, a nie ............................................................................
141. Nauka nauką, a uczony ............................................................
142. Z wody sera ..............................................................
143. Co to za naród, Francuzy? Musi: takie .......................................
144. Jakie społeczeństwo taka ...............................................
145. Nie wylewaj, .................................................
146. Kiep odmawia, gdy ....................................................................
147. Najgorzej to z grubiany ...................................................
148. Nie uciekaj w tę stronę ......................................................................
149. Nie zaglądaj waćpan do studni, bo ..................................................................
150. Dobrze, rybeńko, ale ty nam powiadaj o ...........................................................
151. I posłuch musi mieć swoje granice, za którymi .....................................................
152. Bogaty może sobie na wszystko pozwolić, nawet ...........................................
153. Każdy człowiek nosi w sobie .....................................................
154. Zło jak fala .................................................................................
155. O człowieku nie wolno wątpić, ..............................................................
156. Pierwszy do mądrości stopień: ..........................................................................
157. To jest prawdziwa wolność a swoboda: ...................................................................
158. Pomnijcie żaby żabki, to ważna zasada: nie zawsze .................................................
159. Nieraz bywamy szlachetni i czyści, gdy ..............................................................
160. Była raz wymiana zdań: czy lepszy .........................................................................
161. Źle bywa, kiedy głupi dostojnik się sroży, lecz .........................................................
162. Złe rządy powstają wtedy, gdy źli ludzie .................................................................
163. Są ludzie podobni do ślepca, co .................................................................................
164. Społeczeństwa są takie, jakie .............................................................
165. Ten, kto milczy i znosi zbrodnie, ......................................................................
166. Naród nie może być bez marzeń, bez ...........................................................................
167. Świadków na to znajdę wszędzie - ..................................................................................
168. Nieprzyjaciel mądrości: górne i wysokie .........................................................................
169. Nieprzyjaciel mądrości: gdy kto więcej przyjaźni ...........................................................
170. Złe ręce, gdy jedna chora - .........................................................
171. Człowiek jest ziarno przed wieki poczęte z ducha - a słońce ......................................
172. Szczęście nie przyjdzie ani jutro, ani pojutrze, ani nigdy. Jest ......................................
173. Com mógł, tom zrobił; Panu Bogu też udały się ..............................................
174. To nie my mówimy słowa, lecz .......................................................................................
175. Ufać sile? Każda jak lód pryśnie, gdy ją ................................................................
176. Gdzie wolność nie zna hamulca i prawa, tam .............................................................
177. Już więc i świnia chce znosić kiełbasy! ..............................................................
178. Równowaga - życie, moc. Przewaga - .................................................................
179. Cnota sławą ........................................................
180. Nie mieć złota - jeszcze nie szkoda; ale ...............................................................
181. Czemu to, prałacie, nie tak sami ....................................................................
182. Wsi spokojna, ..........................................................................................
183. Z dobrych dobrzy się rodzą, syn ojca nie wydał, lecz .............................................
184. Wolność nie miłość, nago ...........................................................................................
185. Kto komu grozi, a sił nie ma go zwyciężyć, ten .............................................................
186. Tak - wszystkim nam się zdaje, że wiemy kim jesteśmy. Mówię wam: tyle wiemy, ile wiedzą o sobie jętki jednodniowe i mikroby. Przemijamy....................................
187. Śmierć... wspaniała forma. Tylko ...................................................................................
188. Czy władza nie jest także buntem? Buntem w formie.......................................
189. Przez sztukę i tylko przez nią możemy osiągnąć doskonałość; przez sztukę i tylko przez nią możemy.............................................................................................................
190. Człowiek nie może dosiąść dwóch koni i napiąć dwóch łuków, a sługa nie może służyć dwóm panom, inaczej bowiem ...........................................................................
191. Kochamy się, bo ona tak samo mi się nie podoba jak ja jej, i ..................................

 

Podaj właściwe słowo do danego znaczenia Link do pliku zawierającego odpowiedzi znajduje się na końcu. Więcej informacji - homo21@wp.pl

1. nakaz niewszczynania albo umorzenia postępowania karnego wobec określonych kategorii przestępstw
2. wstręt, odraza
3. niszczące działanie fal i przypływu na brzeg
4. najwyższy szczyt, rozkwit, dojrzałość
5. teoria wartości, ogólna teoria wartościowania
6. wyobcowanie
7. dwojakość, dwuwartościowość uczuć
8. bezpostaciowy
9. pustelnik, eremita
10. pedagogika dorosłych
11. przedstawienie postaci zwierzęcej z ludzką głową
12. niezamieszkane obszary świata
13. dzieło sztuki bez tytułu
14. nauka o aniołach
15. niechęć, uraza
16. stan społeczeństwa wynikający z rozpadu powszechnie przyjętych norm postępowania
17. zakąska, przystawka
18. wyprzedzenie, przewidywanie
19. sprzeczność wewnętrzna
20. Muzy
21. ubóstwienie, idealizacja, gloryfikacja
22. tajniki (wiedzy, władzy)
23. pierwowzór, prawzór, prototyp
24. przedporcie
25. przewaga, korzyść, zysk
26. androny, banialuki
27. bastion, narożnik murów obronnych, wieża
28. apoftegmat, zręczne powiedzenie, dowcip
29. prowansalska potrawa z różnych ryb, krabów, homarów, zabarwiona szafranem
30. hafty, rzeczy ręcznie haftowane
31. idylliczny, sielski, pasterski
32. kazus, przypadek - zwł. w prawie
33. interesujący rozmówca
34. uczony w prawie żydowskim, tytuł rabina u Żydów Sefardyjskich
35. żydowska wyznaniowa szkoła początkowa dla chłopców
36. bezczelność, tupet
37. głupiec, tępak, kołtun
38. denny, dotyczący głębin oceanu
39. obmycie, polewanie
40. flejtuch, niechluj, brudas
41. ścięcie, stracenie przez odcięcie głowy
42. denuncjacja, donos
43. oficjalne zaprzeczenie
44. twórca, idealna siła stwórcza, której dziełem jest rzeczywistość
45. proces obniżania się powierzchni Ziemi na skutek usuwania przez wodę i wiatr materiału skalnego
46. dział filozofii zajmujący się obowiązkami moralnymi
47. nie uznawać czyjegoś prawa do jakichś działań
48. pustynnienie (obszarów ziemi)
49. grobowiec megalityczny z okresu neolitu złożony z dwu lub więcej płyt kamiennych przykrytych wielkim płaskim blokiem
50. darowizna, zapis
51. zbiór akt, teczka z dokumentacją
52. tkanina ułożona w fantazyjne fałdy dla celów dekoracyjnych
53. jaskrawy, nieprzyzwoity, gwałtowny
54. boginki lasów
55. musztrowanie, nadmierna karność, rygor
56. pogląd uznający w jakiejś dziedzinie działanie dwóch niezależnych zasad, czynników
57. sprzedaż towarów na rynkach zagranicznych po cenach niższych od cen krajowych, nawet poniżej kosztów produkcji w celu zachwiania pozycji konkurenta
58. odpis, kopia, drugi egzemplarz dokumentu
59. dwudzielność, podział na dwie części czy kategorie (zwłaszcza wykluczające się)
60. urodziwy młodzieniec
61. krótkotrwały, ulotny, przemijający
62. bezczelność, buta, arogancja
63. wylew (lawy, uczuć)
64. dążący do zrównania ludzi pod względem praw, dochodów i warunków życiowych
65. kita z piór czapli lub strusia, noszona jako ozdoba fryzury lub nakrycia głowy kobiet
66. objaśnienie, interpretacja - gł. tekstów starożytnych
67. przykład objaśniający
68. pochodzący z zewnątrz, wywołany przez czynniki zewnętrzne
69. wytrysk nasienia (spermy)
70. wielki krąg na sferze niebieskiej, droga obserwowanego rocznego ruchu słońca
71. dziwaczny, odbiegający od normy, ekstrawagancki
72. naruszenie porządku publicznego, wybryk
73. nalepka, zwykle artystycznie wykonana, z nazwiskiem właściciela książki, naklejona na wewnętrznej stronie okładki
74. przyrząd gimnastyczny służący do rozciągania, sprężyny
75. pokuta, odkupienie winy
76. badanie nieznanych dziedzin
77. uzewnętrznianie przeżyć
78. opracowanie piśmienne, napisane bezbarwnie, szablonowo
79. sztuka wymowy
80. bawić, nadskakiwać, zabawiać kobiety
81. los, przeznaczenie
82. niezręczność, uchybienie formom towarzyskim
83. sprzężenie zwrotne, odpowiedź, odzew
84. niepomyślny, pechowy, złowróżbny
85. osądzać, orzekać, wydawać werdykty
86. ogniem i mieczem
87. zapał, entuzjazm
88. spiesz się powoli (łac.)
89. niepowodzenie
90. dobroczyńca
91. gwałtowna, namiętna mowa wymierzona przeciw komuś
92. człowiek ograniczony, małostkowy
93. pustynia kamienista
94. sztuczne wyrównywanie szans słabszego i silniejszego przeciwnika
95. skąpiec, sknera, dusigrosz
96. tu i teraz (łac.)
97. ognisko trzęsienia ziemi
98. dziejopisarstwo
99. to znaczy, to jest (łac.)
100. człowiek zręczny, twórca, artysta
101. człowiek bawiący się
102. wyrazy o jednakowej pisowni ale odmiennie wymawiane i co innego oznaczające
103. okropność
104. rozreklamowana bzdura, zorganizowana bujda
105. brak wiedzy, nieuctwo
106. duchowny przy meczecie, uczony duchowny muzułmański
107. będący wewnątrz czegoś, właściwy z natury danemu zjawisku
108. sytuacja, w której nie można kontynuować działania
109. niegrzeczność, arogancja, zuchwalstwo
110. rzeczy nieuchwytne, mogące jednak mieć wpływ, znaczenie
111. przelotne wrażenie, odczucie
112. przypisywać, zarzucać pomawiać, obwiniać
113. w przypadku wątpliwości - orzec na korzyść (łac.)
114. na gorącym uczynku (łac.)
115. ku pamięci (łac.)
116. na poczekaniu, natychmiast (łac.)
117. w winie prawda (wino rozwiązuje języki - łac.)
118. zdarzenie, zajście
119. wypytywanie, badanie kogoś
120. wynagrodzenie strat
121. systematyczne, zorganizowane wpajanie przekonań, poglądów, idei
122. uprzemysłowienie
123. obojętność
124. bezwładność, niechęć do działania, ruchu
125. piekielny
126. składniki mieszaniny, domieszki, przyprawy
127. zahamowanie, opóźnienie procesu
128. skłonność, sympatia, pociąg do kogoś
129. obwinianie, posądzanie
130. ogólnie uznane osiągnięcie naukowe, które dostarcza w pewnym okresie modelowych rozwiązań.
131. w wierzeniach ludowych - demon sprowadzający deszcz
132. pośredni lub nieoczekiwany skutek jakiegoś wydarzenia, echo
133. przyspieszenie czynności serca
134. bezprawne przywłaszczenie sobie władzy, stanowiska, cudzych praw
135. włóczęga, obieżyświat
136. duch czasu, niedostrzegalne wpływy, tworzące klimat opinii, poglądów i gustów epoki (niem.)
137. okrzyk z sali, przerywający czyjeś wystąpienie (łac.)
138. pomijać, coś, nie uwzględniać
139. nonsens, bzdura, niedorzeczność
140. potwierdzenie, zgoda, uznanie, aprobata
141. człowiek bez poczucia humoru
142. wstępna zgoda państwa na osobę przedstawiciela dyplomatycznego innego państwa
143. w dżajnizmie, hinduizmie, buddyzmie - zasada niekrzywdzenia, niezabijania istot żywych
144. notka dyplomatyczna przesyłana dla potwierdzenia na piśmie oświadczenia albo ustaleń ustnych
145. przewodnik
146. niezwłocznie, szybko
147. gwóźdź programu, największa atrakcja
148. lalka japońska - symbol szczęścia
149. niewiara w powodzenie sprawy, przewidywanie porażki z góry
150. staczanie się, upadek moralny
151. przejściowe odbiegnięcie od głównego tematu, wypowiedź wtrącona
152. nakaz, rozkaz
153. zwiększanie objętości ciał wskutek ogrzewania, rozszerzalność cieplna
154. amator, człowiek zajmujący się dziedziną sztuki niezawodowo, laik
155. praca pisemna przedstawiona w celu uzyskania stopnia naukowego, rozprawa naukowa
156. roztargnienie
157. odznaczający się ogładą i znajomością wytwornych form towarzyskich
158. pieśń pochwalna
159. mówienie, pisanie bezładne, rozwlekłe, nie na temat
160. rozgałęzienie, urozmaicenie, zróżnicowanie produkcji lub usług
161. raj
162. tajny wysłannik polityczny
163. doświadczenie
164. mimochodem, przelotnie (franc.)
165. otoczenie, środowisko
166. list
167. napis nagrobny
168. klasztor zakonników żyjących w odosobnieniu
169. namiastka
170. wiadukt
171. futerał, puzderko na przechowywanie cennego lub delikatnego przedmiotu
172. określenie zastępcze, delikatniejsze, bardziej dyplomatyczne
173. subtelność, delikatność
174. niestałość, zmienność
175. koń czystej rasy angielskiej, koń czystej krwi
176. sprawiać wrażenie, zadziwiać, zaciekawiać
177. niezwykły sukces, niesłychane powodzenie
178. ozdobny, dekoracyjny trawnik
179. rodzaj koronki o wypukłym wzorze
180. najstarszy alfabet słowiański
181. wyjątkowy wdzięk i urok osobisty połączony z wybitną urodą
182. człowiek odbywający częste i rozległe podróże, obieżyświat
183. klin wstawiony w celu poszerzenia dolnej części sukni lub rękawa
184. smakosz, wybitny znawca potraw
185. stopniowanie
186. oznaki godności, władzy, dostojeństwa
187. obelga, zniewaga
188. tajny nadzór nad kimś
189. tęczowe barwy cienkich błonek np. na bańkach mydlanych powstałe na skutek interferencji światła białego
190. także, również
191. niezgodne i rażące współbrzmienie dźwięków
192. zesztywnienie mięśni
193. portret
194. sprzęty domowe, dom rodzinny, ognisko domowe
195. lekceważenie otoczenia, swoboda w zachowaniu
196. w dodatku, nawiasem mówiąc (łac.)

Pytania, na które powinieneś odpowiedzieć po lekturze każdego rozdziału
 
Rozdział I.1. Wyobraźnia a uczenie się
 1. Dlaczego zamiana nowych informacji na obraz lub obrazy przyspiesza i ułatwia zapamiętywanie?

 2. Uzupełnij zdanie: najlepszym nauczycielem są nie wypowiadanie lub czytane słowa, ale ......... osadzone mocno w wyobraźni.

 3. Wymień co najmniej cztery sposoby pobudzenia i ćwiczenia wyobraźni.

 4. Czego dotyczy odkryte przez Leonarda da Vinci prawo "Connessione"?

 5. Co składa się na wzrokowy język myśli?

Rozdział I.2. "Żywe obrazy"
 1. Wymień trzy główne elementy "żywego obrazu"

 2. Na czym polega synestezja żywego skojarzenia?

 3. Czy ciało ma pamięć?

Rozdział I.3. Twoje strategie uczenia się.
 1. Na czym polega uczenie się "konsumpcyjne"?

 2. Co to znaczy kreacja w uczeniu się?

 3. Co składa się na indywidualny styl uczenia się?

Rozdział I.4. Zakładkowa metoda zapamiętywania.
 1. Jak najprościej opisać zakładkę pamięci?

 2. Jakie są najczęściej używane systemy zakładek pamięci i do jakich zadań służą?

 3. Jakie jest najważniejsze pytanie, pozwalające odtworzyć zapamiętaną dzięki zakładce pamięci informację?

 4. W jaki sposób najprościej zwiększyć zasób znanych zakładek pamięci?

 5. Co to jest i co ułatwia zasada "dwóch szczegółów"

Rozdział I.5. Łańcuchowa metoda zapamiętywania.
 1. Co jest najważniejsze w opanowaniu Łańcuchowej metody zapamiętywania?

 2. Kiedy Łańcuchowa metoda zapamiętywania jest najskuteczniejsza?

 3. Co powinieneś robić, aby nie zapomnieć pierwszego elementu zapamiętywanego ciągu?

 4. Jak poradzisz sobie z zapamiętywaniem powtarzających się elementów w ciągu?

 5. Jak będziesz zapamiętywał ciąg elementów abstrakcyjnych?

Rozdział I.6. Technika słów zastępczych.
 1. Jaka jest główna cecha blisko brzmiących słów zastępczych?

 2. Jak system zakładek alfabetycznych może usprawnić wykorzystanie w praktyce Techniki słów zastępczych?

 3. Jak najlepiej zapamiętywać części mowy stosując Technikę słów zastępczych?

 4. Na jakim przykładzie zademonstrowałbyś działanie Techniki słów zastępczych?

Rozdział I.7. Ograniczenia metod mnemotechnicznych.
 1. Dokończ zdanie: skojarzenia słowno-logiczne, mimo, że generalnie słabsze, mogą okazać się jednak bardziej przydatne w zapamiętywaniu informacji....

 2. Co przede wszystkim zwiększa skuteczność posługiwania się metodami mnemotechnicznymi?

 3. Jakich kontrargumentów użyłbyś, przekonując, że metody pamięciowe to żadne "sztuczki"?

 4. Co możesz powiedzieć o uczeniu się długich tekstów na pamięć?

Rozdział I.8. Mapy Myśli.
 1. Jakie główne trzy mechanizmy pracy mózgu uwzględniają Mapy Myśli?

 2. Co ułatwiają i przyspieszają notatki w formie Mapy Myśli?

 3. Wymień najważniejsze zasady tworzenia Mapy Myśli.

 4. W jakich obszarach zastosowań przydają się szczególnie Mapy Myśli?

 5. Jak Mapa Myśli ułatwia wnikliwe słuchanie? Podaj przykład

 6. Dlaczego Mapy Myśli mogą umożliwić pełniejsze widzenie rzeczywistości? Podaj przykład.

Rozdział I.9. Klucz do wszystkiego - cele, misja i wartości.
 1. Cele są wszystkim. Dlaczego?

 2. Jaką rolę odgrywa świadomość celów w zwiększeniu skuteczności uczenia się?

 3. Jak rozumiesz cele cząstkowe?

 4. Jak odróżniasz marzenia od pragnień?

 5. Dokończ zdanie: podświadomość rządzi twoimi przekonaniami, a te biorą się ze świata twoich...

 6. Opisz wybrany algorytm ustalania życiowych celów

Rozdział II.1. Wykorzystanie pełni potencjału
 1. Co to znaczy uczyć się "ciałem"?

 2. Jak rozpoznać mowę własnego ciała? I cielesny kod "tak-nie"?

 3. Jakie elementy składają się na naszą duchowość?

 4. W jaki sposób duchowość może wesprzeć i zwiększyć skuteczność uczenia się?

Rozdział II.2. Optymalne strategie uczenia się.
 1. Co składa się na indywidualne strategie uczenia się?

 2. Jakie są główne fazy skutecznego uczenia się?

 3. Kiedy uczysz się źle?

 4. Czego się nie uczysz?

 5. Dlaczego się nie uczysz?

 6. Wymień przynajmniej dwie "korzyści" ze słabej pamięci

Rozdział II.3. Nowoczesne techniki pracy umysłowej
 1. Jakie są główne komponenty systemu Accelarated Learning?

 2. W jaki sposób pobudzisz poszczególne kanały systemu?

 3. Wymień i opisz pokrótce sześć zasad "mądrego" czytania.

 4. Jaka główna zasada rządzi "uczeniem się równoległym"?

Rozdział II.4. Ucz się w stanie relaksu
 1. Wymień trzy podstawowe metody/podejścia do walki ze stresem.

 2. Opisz podstawowe ćwiczenia oddechowe, zmniejszające nepięcie.

 3. Opisz główne zasady "diety mentalnej".

 4. Co składa się na "profilaktykę stresu"?

 5. Co zwiększa twoją odporność na stres?

 6. Jak dawać sobie radę ze stresem edukacyjnym?

 7. Jak zwalczać depresję?

 8. Jak najlepiej mógłbyś teraz zadbać o siebie?

Rozdział II.5. Środowisko, sprzyjające twórczej pracy uczącego się mózgu
 1. Co powinno inspirować w twoim otoczeniu?

 2. Jakie elementy odprężające możesz stworzyć w swoim otoczeniu?

 3. Co poprawia koncentrację?

 4. Jaki jest największy sekret udanych relacji z innymi?

Rozdział II.6. Miej odpowiednie zasoby
 1. Jak możesz zadbać o energię fizyczną?

 2. Jak powinieneś ustalić swoją zdrową dietę?

 3. Jakie zasady rządzą dobrym wypoczynkiem?

 4. Co przede wszystkim daje Ci energię psychiczną?

 5. Jakie walory osobowości i cechy charakteru sprzyjają lepszemu uczeniu sie? Jak możesz nad nimi pracować?

 6. Co rządzi kształtowaniem nawyków i przyzwyczajeń?

 7. Jak rozumiesz paradygmat? Kiedy będzie właściwy?

 8. Jak powinieneś zarządzać sobą w czasie?

Rozdział II.7. Techniki wspomagające

Opisz istotę:

 1. Organicznej metody studiowania

 2. Metody indeksowania danych

 3. Własnej kartoteki wiedzy

 4. Dlaczego Antoni Padewski uważany jest za "świętego od pamięci"?

 5. co chodzi w metodzie "zamiany głów"?

 6. Opisz główne kroki, prowadzące do zapamiętania snu.

 7. Wymień kilka praktycznych "przypominaczy" i podaj przykłady ich wykorzystania.

0