Możesz INACZEJ!

(Kurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.)


„Perfect Pupil” to nie tyle kurs ile rozbudowany program edukacyjny łączący w sobie elementy merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze, realizowany przy współpracy z rodzicem/opiekunem i mający na celu wyrobienie w uczniach nowych nawyków uczenia się, prowadzących do istotnego zwiększenia skuteczności tego procesu i odkrywania zapomnianej radości bycia uczniem. Holistyczne traktowanie tematu i związane z tym pobudzenie całego mózgu i potencjału ucznia, zwłaszcza wyobraźni i kreatywności, stawianie rozmaitych wyzwań i pokonywanie barier wymusza mimochodem wejście młodego człowieka na drogę samorealizacji i auto-rozwoju, uczy odwagi, samodyscypliny, zwiększa wiarę w swoje siły i możliwości, co jest najlepszą inwestycją przed wkroczeniem w udane, dorosłe życie. 
W przyszłości spełnione i szczęśliwe.

Cena kursu wynosi 1250 zł (z VAT)

Kurs Perfect Pupil

1 250,00 zł Regularna cena
1 125,00 złCena Rabatowa