top of page

Zajęcia online dla dzieci

Innowacyjny program edukacyjny "Perfect Pupil"

  • 45 min
  • 90 złotych polskich
  • Rosy

Opis usługi

„Perfect Pupil” to program edukacyjny łączący w sobie elementy merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze, mający na celu wyrobienie w uczniach nowych nawyków uczenia się, prowadzących do istotnego zwiększenia skuteczności tego procesu i odkrywania zapomnianej radości bycia uczniem. Holistyczne traktowanie tematu i związane z tym pobudzenie całego mózgu i potencjału ucznia, zwłaszcza wyobraźni i kreatywności, stawianie rozmaitych wyzwań i pokonywanie barier wymusza mimochodem wejście młodego człowieka na drogę samorealizacji i autorozwoju, uczy odwagi, samodyscypliny, zwiększa wiarę w swoje siły i możliwości i wiedzie ku pełnemu, udanemu życiu. Program całościowy, rozbity na I (10h), II (14h) i III (18h) stopień obejmuje podstawy, rozwinięcie i doskonalenie (odpowiednio do grup wiekowych) głównych wątków i tematów, ujętych w poniższą listę: · Accelarated Learning w praktyce. Szybkie uczenie się od podstaw. To, co świat o tym mówi... · 1000 słów w 1000 minut. Uczenie się języka z niewiarygodną szybkością, nawet w kilka tygodni. · skuteczne zdawanie egzaminów, pisanie sprawdzianów i klasówek. Bezstresowe przygotowanie się i spokojne, pewne zdawanie. · przedmioty podstawowe z całego roku w 20 godzin. Z lepszymi ocenami, większą ilością wolnego czasu i opinią prawdziwego „bystrzaka” i raz na zawsze) · prawa funkcjonowania pamięci. Pamięciowe „abecadło”, czyli wykorzystajmy to, jak działa nasza pamięć aby uczyć się skuteczniej! · Mnemotechniki. I inne narzędzia nowoczesnej pracy umysłowej. · „wieczny” kalendarz. Podasz dzień tygodnia dla dowolnej daty z tego lub przyszłego roku, po kilku sekundach namysłu. I nauczysz się tego w pół godziny... · Metoda SIWA . Aby ucząc się, wykorzystywać wszystkie kanały sensoryczne... · własne strategie uczenia się. Aby uczyć się zgodnie z naturalnymi, wrodzonymi mechanizmami własnego mózgu... · twórcze myślenie. Bo uczenie się dzisiaj jest aktem kreacji, związanym z twórczym posługiwaniem się wyobraźnią i budową niezwykłych skojarzeń... Przestań wreszcie kuć! · pasja i wyobraźnia w nauce. Wchodzenie w stan „przepływu” w trakcie uczenia się, warunkującego prawdziwą radość tego procesu · notowanie poprzez „rysowanie myśli”. Aby lepiej rozumieć, zapamiętywać, powtarzać i twórczo uzupełniać nową wiedzę · Metoda Cornella w notowaniu i czytaniu. Aby robić to naprawdę szybko i skutecznie...


Dane kontaktowe

  • Ecce Homo XXI, Rosy, Lublin, Polska


bottom of page