top of page

POLITYKA ZWROTÓW 
WCEEN

Gwarancja:
Jeśli po lekturze naszych publikacji,  ukończeniu
Weekendowej Szkoły Treningu Pamięci, programu
Akademii Ecce Homo XXI lub naszych kursów ('Jak się uczyć',
'Hi! Memory') wdrożysz w praktyce omawiane przez nas nowoczesne techniki pamięciowe i
 nie zauważysz znaczącej poprawy Twoich wyników w nauce i zapamiętywaniu,
zwrócimy
Ci wszystkie poniesione przez Ciebie koszty. 

Uprawnienia:
Aby kwalifikować się do tej gwarancji, MUSISZ być uczestnikiem szkolenia/kursu lub czytelnikiem naszych publikacji i być w stanie wykazać że:

1. Przeczytałeś całą zakupioną publikację oraz wykonałeś zawarte w niej ćwiczenia lub uczestniczyłeś w minimum 12 zajęciach

(1 miesiąc) Weekendowej Szkoły Treningu Pamięci lub obejrzałeś 11 modułów z kursu "Jak się uczyć", odsłuchałeś 23 audycje z kursu 'Hi! Memory', lub uczestniczyłeś w zajęciach w ramach programu Akademii Ecce Homo XXI.

2. Posiadasz dowód zakupu ww. publikacji, kursów lub zajęć.

3.  Wdrożyłeś w praktyce wszystkie techniki omawiane podczas zajęć, podczas kursów lub wymienione w naszych publikacjach

(Posiadasz własny zestaw Zakładek obrazkowych, językowych, liczbowych i alfabetycznych, stworzyłeś notatki korzystając
z systemu map myśli lub metody Cornella). 

Termin prośby o zwrot środków:
Musisz złożyć wniosek w ciągu ośmiu tygodni od zakończenia miesięcznych zajęć, lub otrzymania danej publikacji. Na przykład, jeśli ukończyłeś kurs/zakupiłeś publikację 1 października 2021 r., masz 4 tygodnie na złożenie wniosku o zwrot pieniędzy. Termin ukończenia kursu jest weryfikowany przez fundację WCEEN.

Żadna prośba o zwrot pieniędzy nie będzie brana pod uwagę,

jeśli nie zostanie złożona w opisanym terminie.

Różne:
1. “Ty”, “Twój” i “Twoje” dla celów niniejszej gwarancji oznacza pierwotnego nabywcę kursu lub publikacji.

2. BrainGlow spółka z.o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji zasadności wszystkich zgłoszonych wniosków o zwrot pieniędzy. Jeśli Twoje roszczenie zostanie uznane za zasadne, zwrot pieniędzy zostanie wpłacony na wskazane konto bankowe za pomocą elektronicznego transferu środków.

3. fundacja WCEEN ma całkowitą swobodę w ustalaniu,

czy wymagania kwalifikacyjne zostały spełnione, uprawniające do zwrotu pieniędzy.

4. BrainGlow spółka z.o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji zasadności wszystkich roszczeń i zdyskwalifikowania każdego wnioskodawcy za manipulowanie procesem roszczenia lub złożenie roszczenia, które wprowadza w błąd lub jest oszukańcze. Niewykonanie przez fundację WCEEN któregokolwiek ze swoich praw na jakimkolwiek etapie nie oznacza zrzeczenia się tych praw.

5. Fundacja WCEEN ma 30 dni na rozpatrzenie wniosków o zwrot kosztów od pełnego przedłożenia wszystkich powiązanych dowodów.

6. Jeśli roszczenie zostanie zatwierdzone, fundacja WCEEN

dokona płatności w ciągu 30 dni kalendarzowych od zatwierdzenia.

bottom of page