top of page

Dziękujemy za udział w quizie!

Jeśli uzyskałeś 80% punktów możesz być z siebie naprawdę dumny!  Jeśli nie, nie przejmuj się!

Zobacz w jaki sposób można z łatwością zapamiętywać informacje takiego typu i podejmij wyzwanie raz jeszcze.

1. Koronacja Napoleona - 1804 r.

Napoleon Bonaparte był francuskim mężem stanu i przywódcą wojskowym, który prowadził wiele udanych kampanii podczas rewolucji francuskiej.

Był cesarzem Francuzów (jako Napoleon I) od 1804 do 1814 r. i ponownie krótko w 1815 r. podczas "Stu Dni Napoleona". 

Korzystając z sytemu FAC (Fonetyczny Alfabet Cyfrowy) Zamień datę 1804 na zakładki liczbowe przyporządkowując każdej z cyfr odpowiednią literę.

1804 

ToFi

SeR

Teraz skojarz w zabawny sposób podane obrazy z postacią Napoleona i Voila!

Właśnie w kilka sekund zapamiętałeś datę Jego koronacji.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

bottom of page