top of page

Quiz "Daty historyczne"

Dziękujemy za udział w quizie!

Jeśli uzyskałeś 80% punktów możesz być z siebie naprawdę dumny!  Jeśli nie, nie przejmuj się!

Zobacz w jaki sposób można z łatwością zapamiętywać informacje takiego typu i podejmij wyzwanie raz jeszcze.

Założenie Rzymu

753 r. p.n.e.

Opowieści opisujących okoliczności powstania Rzymu jest kilka, jednak ze wszystkich najbardziej popularna jest historia Romulusa i Remusa, bliźniaków karmionych przez wilczycę jako niemowlęta w VIII wieku p.n.e. 

Aby zapamiętać tę informację, zamień liczbę 753

na zakładkę lub zakładki. Naszą zakładką w tym przypadku będzie GoLeM

1   2   3   4   5   6   7   8   9

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

bottom of page